Privacyverklaring

Ik ga zorgvuldig met je gegevens om

Privacybeleid MonFaraz
Versie 0.3

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 10 Juni 2018.

– De privacy statement is toegevoegd.

Jouw privacy, onze plicht
We heb geheimhoudingsplicht. Je mag erop vertrouwen dat we je privacy bescherm en dat we heel discreet met jouw gegevens om ga. Om deze privacy te garanderen maken we géén gebruik van het Elektronische patiëntendossier.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van MonFaraz. U dient zich ervan bewust te zijn dat MonFaraz niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

MonFaraz respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens
Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van MonFaraz of die van een derde hostingpartij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van MonFaraz of die van een derde hostingpartij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van MonFaraz of die van een derde hostingpartij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dat moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons opnemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Google Analytics

Ik maak gebruik van Google Analytics. Om dit op een op een zo goed en zorgvuldige manier te doen heb ik een bewerkersovereenkomst met google afgesloten. Daarin staat vastgelegd dat de IP adressen van de bezoeker van de website van MonFaraz anoniem worden verstuurd. En dat  gebruikersgegevens niet met Google of diensten van Google worden gedeeld

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

MonFaraz
Willem Beukelsstraat 12 (1 hoog)
06-50974457
info@monfaraz.nl

Google Analytics:

Ik maak gebruik van Google Analytics. Om dit op een op een zo goed en zorgvuldige manier te doen heb ik een bewerkersovereenkomst met google

Dat je een bewerkersovereenkomst hebt met Google
Dat de IP adressen anoniem worden verstuurd
Dat gebruikersgegevens niet met Google of diensten van Google worden gedeeld

Op 10 Juni 2018 is het privacy beleid verder aangevuld met onderstaande privacy statement. Deze is opgesteld door een gespecialiseerd juridisch bureau.
Privacy statement MonFaraz

Inleiding
MonFaraz neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leg ik je uit welke gegevens ik verwerk, en met welk doel ik dat doe. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. Ik raad je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@monfaraz.nl.

Wie is MonFaraz?
MonFaraz is de eenmanszaak MonFaraz, kantoorhoudende te (1097 CS) Amsterdam aan Willem Beukelsstraat 12 ( 1 hoog ), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62067036.
MonFaraz is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door MonFaraz de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt MonFaraz jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor MonFaraz persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens MonFaraz voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door MonFaraz worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Factuuradres
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Marketing
Doeleinde: Retargeting
Gegevens: Klikgedrag, Interesse in een product
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Doeleinde: Social media marketing
Gegevens: Klikgedrag, Interesse in een product
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Website
Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag, Locatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Doeleinde: A/B testing
Gegevens: Surfgedrag, Locatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens: Naam, Inhoud van het bericht
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
MonFaraz heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan MonFaraz verstrekt hebt. .
Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij MonFaraz over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij MonFaraz. Je kunt verzoeken dat MonFaraz je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om MonFaraz te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van MonFaraz of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van MonFaraz te verkrijgen. MonFaraz zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat ik die gegevens dan niet meer mag verwerken. Het kan zijn dat MonFaraz je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door MonFaraz
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@monfaraz.nl. MonFaraz zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat MonFaraz een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien MonFaraz je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
Het kan zijn dat MonFaraz verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt MonFaraz ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van MonFaraz worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van MonFaraz worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Ik adviseer je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop MonFaraz je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@monfaraz.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop MonFaraz jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@monfaraz.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Pin It on Pinterest